Ống hút tre

  • Chiều dài: 20cm (Tiêu chuẩn)
  • Đường kính: 5-15mm
  • Năng lực sản xuất: 30.000c/ngày
  • Có thể vệ sinh và tái sử dụng
  • Phân hủy tự nhiên
  • Sử dụng tre Việt Nam tự nhiên 100%
  • Có thể sử dụng với đồ uống nóng & lạnh
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.