Ống hút Tre

  • Có thể vệ sinh và tái sử dụng
  • Kháng khuẩn tự nhiên
  • Phân hủy tự nhiên
  • Sử dụng tre Việt Nam tự nhiên 100%
  • Có thể sử dụng với đồ uống nóng & lạnh


​ ​